skip to Main Content
public space

Rotation af mennesker og landskab

Rotation af Mennesker og Landskab, 2015, grafisk planche til Natyrstyrelsen

rotation-af-mennesker-og-landskab-naturstyrelsen-sollerup-statens-kunstfond
rotation-af-mennesker-og-landskab-naturstyrelsen-sollerup-statens-kunstfond
rotation-af-mennesker-og-landskab-naturstyrelsen-sollerup-statens-kunstfond
rotation-af-mennesker-og-landskab-naturstyrelsen-sollerup-statens-kunstfond
rotation-af-mennesker-og-landskab-naturstyrelsen-sollerup-statens-kunstfond
rotation-af-mennesker-og-landskab-naturstyrelsen-sollerup-statens-kunstfond
rotation-af-mennesker-og-landskab-naturstyrelsen-sollerup-statens-kunstfond
rotation-af-mennesker-og-landskab-naturstyrelsen-sollerup-statens-kunstfond
rotation-af-mennesker-og-landskab-naturstyrelsen-sollerup-statens-kunstfond
rotation-af-mennesker-og-landskab-naturstyrelsen-sollerup-statens-kunstfond
rotation-af-mennesker-og-landskab-naturstyrelsen-sollerup-statens-kunstfond
rotation-af-mennesker-og-landskab-naturstyrelsen-sollerup-statens-kunstfond
rotation-af-mennesker-og-landskab-naturstyrelsen-sollerup-statens-kunstfond
rotation-af-mennesker-og-landskab-naturstyrelsen-sollerup-statens-kunstfond
rotation-af-mennesker-og-landskab-naturstyrelsen-sollerup-statens-kunstfond
rotation-af-mennesker-og-landskab-naturstyrelsen-sollerup-statens-kunstfond

 

Rotation
af mennesker
og landskab

Udført af billedkunstner Karin Lind i 2015 til Naturstyrelsen, i samarbejde med Statens Kunstfond

3 x 54 m lige gitterkonstruktion, stål
1,2 x 32 m buet gitterkonstruktion,stål
10 m centermast, stål
spunskanter, cortenstål
bearbejdet terræn

PLACERING
Kunstværket ligger i skillelinien, hvor Naturstyrelsens parkeringsplads møder landskabet. Værket filtrerer udsigten over Sollerup Enge og Arreskov Sø. Med tynde, geometriske tegninger breder det sig i parkeringspladsens længde og markerer overgangen fra civilisation til natur. Konstruktionen fungerer som visuel mellemgrund, som kvæghegn og som udsigtsplatform.

STED OG HISTORIK
Området har gennemgået mange forandringer igennem tiden. Op til slutningen af 1990’erne lå der en stor staldbygning, hvor kunstværket nu står, og engområdet var drænet, med opdyrkede marker.
Området hører i dag under Naturstyrelsen og er, etapevist, overgået til beskyttet natur.
Som en del af naturplejen går der kvæg og græsser.

GEOMETRI I LANDSKABET
Værket inddeler udsigten i vinduer.

Tremmesektionerne har detaljer, der leger med mønsterdannelser. Fra sektion til sektion samler detaljerne sig næsten i mønstre, for at gå i opløsning igen. Alle sektioner er forskellige.

En del af det lineære forløb er brudt, roteret om en akse og drejet i retning NORD/SYD. Denne bevægelse laver et cirkelslag – det buede hegn. Med aksens centermast kan solens gang læses på skyggens vandring i cirklen, som viseren på et solur.

Cirklen, linien, aksen er grundlæggende geometriske begreber, der tager fat i nogle universelle anskuelser. I den lineære opfattelse udfolder livet sig i en historisk proces, hvor intet gentager sig. I en cyklisk opfattelse er hændelser tilbagevendende, de gentager sig, som døgnets og årets gang. I Karin Linds værk forskydes det lineære forløb af en rotation, og der opstår en åbning (et mellemrum) imellem de to bevægelser.

FORSKYDNINGENS NYE RUM
Halvcirklen af den grusbelagte plads, drejet ud mod landskabet, efterlader en halvcirkelformet åbning i parkeringspladsen.
Værket former funktioner, der inviterer til at blive indtaget. Forskydningen skaber i samme bevægelse en udsigtsplatform og et stykke fold i pladsen, åbent for det græssende kvæg.

Back To Top