skip to Main Content

“By elegantly navigating at actual and metaphysical levels all at once, her works render visible the unknown, the unrecognised, and the underrated, all of it something we normally take for granted. By encouraging the interaction of our bodies, the work, and the surroundings, she manages to create a sense of being rooted locally and experience at close hand – while at the same time stimulating an expansion of the mind, providing a perspective on important fundamental aspects. Man in the universe and how we recognise ourselves and our surroundings form the common theme in many of her works.
The space of art is boundless and Karin Lind’s practice leads to an expansion of our perception and the way we look at the world. She utilises art as a vanishing point to move to the other side towards the major concepts of existence and human life.”
(Jeanne Rank Schelde / Benedicte Brocks, 2015)

“Ved elegant at navigere på konkrete og metafysiske niveauer samtidig synliggør Karin Linds værker det ukendte, uerkendte og underkendte, alt det, vi tager for givet i hverdagen. Ved at appellere til interaktionen mellem vores krop, værket og omgivelserne formår hun at skabe en forankring i det nære og trække oplevelsen helt tæt på – samtidig stimulerer hun en bevidsthedsudvidende ekspansion, der sætter de store fundamentale aspekter i perspektiv. Mennesket i universet, og hvordan vi erkender verden og os selv, er et underliggende spor i mange af hendes værker.
Kunstens rum er uden grænser, og Karin Linds praksis fører til en udvidelse af vores perception og måden, vi ser på verden på. Hun bruger kunsten som forsvindingspunkt til at bevæge sig over på den anden side til de helt store begreber som væren og den menneskelige eksistens.”
(Jeanne Rank Schelde / Benedicte Brocks, fra monografien Karin Lind, 2015)

My webpage is kindly supported by the Danish Artscouncil

Back To Top