skip to Main Content

Latest and upcoming

2.maj 2024

Jeg har, i samarbejde med Nyboe Andersen landskab, vundet den tværfaglige idékonkurrence “Grænseløse horisonter”, om ankomsten til Sønderstrand på Rømø. Projektet hører under STEDET TÆLLER X, der krydser særlige steder med kunst og arkitektur, iværksat af  Realdaniahttps://realdania.dk/nyheder/2024/05/vinderne-er-fundet—her-er-ideerne-til-stedet-taeller-x og Ny Carlsbergfondet.https://www.ny-carlsbergfondet.dk/da/roemoe-graenseloese-horisonter

 

stedet-taeller-x
Vejs ende, idéskitse af vores vinderprojekt, Stedet tæller X, Grænseløse horisonter på Rømø, Karin Lind og Nyboe Andersen landskab, photo: SEHEN

Et enigt bedømmelsesudvalg har udpeget Karin Lind og tegnestuen Nyboe Andersen Landskabs forslag ”Vejs Ende” som vinderforslag.

Vinderforslagets bærende idéer

I Vejs Ende foldes Sønderstrand ud i et geomorfologisk per­spektiv fra Rømøs opståen som sandbanke over nutidens menneskelige aktiviteter til fremtidens klitlandskaber med følgende tre greb: Sønderstrandvej som tidslinje; ankomst­sted med skulpturel regenerering af landskabet og udsigt til fremtidens landskabelse.

Bedømmelsesudvalgets bemærkninger

Vejs Ende er en robust og overbevisende idé til, hvordan man med simple, men poetiske greb kan løfte ankom­sten til Sønderstrand og på nænsom vis sætte ramme om oplevelsen af den grænseløse horisont og samtidig skabe gode muligheder for ophold og fællesskab. Forslaget lykkes med at forholde sig til et sted, hvor udgangspunktet er stor flygtighed og foranderlighed.

Forslaget lykkes med at gribe og forstærke oplevelsen af Sønderstrands unikke natur – både sandets flygtighed, landskabets foranderlighed – i forslaget kaldet ”landskabelsen” – og den udstrakte horisont, som ledelinjerne i forslagets pæleformationer peger mod.

Vejs Ende er et overbevisende bud på, hvor­dan man med et stedsspecifikt og samlende kunstnerisk og landskabsarkitektonisk værk kan guide de besøgende gennem området på en måde, der understøtter stedets unikke kvaliteter, fletter sig respektfuldt ind i landskabet, og giver de besøgende viden om klitlandskabets fortid, nutid og fremtid.

_____________________________________________________________________________________

Displaced Horizon / Forskudt Horisont

Memorial for October 1943, Nordre Strandvej 22, Gilleleje, photo: Laura Stamer

Indvielse 9. oktober 2023 / Inauguration 9th October 2023

Udgivelse af publikation, Forskudt Horisont / publishing Displaced Horizon

 

October 2023: Two-person show with Sherrie Levine, Concept Space, Shibukawa, Japan
October 2023: BLUE/ not blue, Two-person show in Kenakian, Saga, Japan, with Peter Holm

The exhibitions are supported by The Toyota Foundation and Sasakawa Foundation

Back To Top