skip to Main Content

LANDBRUG, mindesmærke, 2023

AGRICULTURE, memorial, 2023 Parterre konstruktion med konventionel landbrugsjord, sået til med vårbyg. Jorden er taget fra Vosborg enge, et ca 90 hektarer stort område tilhørende Nørre Vosborg gods, der inden længe bliver omlagt til rekreativt naturareal. Hidtil har området været…

Back To Top